Hasło:

bułgaria

HasłoOkreślenie hasła
Bułgariaze stolicą w Sofii
Bułgariajej stolicą Sofia
Bułgariapaństwo na płw. Bałkańskim
Bułgariagraniczy z Rumunią
Bułgariakraj nad Morzem Czarnym
Bułgariasąsiadka Grecji
Bułgariamiędzy Grecją a Rumunią
Bułgariakraj z lewami i stotinkami
Bułgariaz Sofią i Warną
BUŁGARIAgraniczy z Rumunią i Grecją
BUŁGARIAkraj ze Złotymi Piaskami