Hasło:

bont

HasłoOkreślenie hasła
bontpróg, listewka na gryfie niektórych chordofonów
bontelement instr. muz. próg
bontmetalowa poprzeczka na gryfie