Hasło:

benzofenon

HasłoOkreślenie hasła
benzofenonnajprostszy keton aromatyczny, jest stosowany jako półprodukt w syntezie organicznej i przemyśle perfumeryjnym
benzofenonketon difenylowy, difenyloketon
benzofenonstosowany do wyrobu środków owadobójczych, leków, kosmetyków