Hasło:

benon

HasłoOkreślenie hasła
Benonrzadkie imię męskie
Benonimię męskie (hebrajskie Benoni - syn boleści mojej) - imię, którym umierająca przy porodzie Rachel chciała nazwać swego syna. Jakub, pragnąc zapomnieć o stracie żony, zmienił jej decyzję i ostatniemu swemu synowi nadał imię Beniamin. Patrz: Beniamin. Zdrobnienia Benuś, Benonek. Inne języki łac., niem. Benno. Imieniny 16.VI.
Benonurzędowo: Benonek, Benek, Benio, Benuś
Benonsolenizant z 16 czerwca
Benonpolskie imię męskie