Hasło:

azariasz

HasłoOkreślenie hasła
Azariaszhebrajskie i biblijne imię męskie oznaczające "Jahwe dopomógł"
AzariaszKról Judy nazywany też Ozjaszem
Azariasztowarzysz Daniela w czasie niewoli babilońskiej