Hasło:

atest

HasłoOkreślenie hasła
atestdokument, świadectwo kontroli technicznej
atestdowód, wynik kontroli technicznej
atestcertyfikat, zaświadczenie, cenzurka wyrobu
atestprawne poświadczenie
atestświadczy o wyrobie
atestświadectwo jakości technicznej wyrobu
atestwydany przez PZH
atestświadectwo zawierające potwierdzenie walorów jakiegoś wyrobu lub towaru na rynku
atesthomologacja, koncesja, upoważnienie, legalizacja, poświadczenie
atestlicencja, zaświadczenie, pozwolenie, zezwolenie
atestdokument wyrobu
atestdowód kontroli jakości wyrobu
atestmetryka wyrobu
atestdokument jakości towaru
ATESTświadectwo (wydane po) kontroli technicznej
ATESTświadectwo dla produktu