Hasło:

aromatyzacja

HasłoOkreślenie hasła
aromatyzacjanasycenie czegoś aromatem (w szczególności: dodanie przypraw, olejków do produktów konsumpcyjnych)
aromatyzacjaproces otrzymywania związków aromatycznych z innych związków organicznych
aromatyzacjatworzenie się związków aromatycznych ze związków łańcuchowych lub alicyklicznych
aromatyzacjaprzemiana węglowodorów alifatycznych i cykloalifatycznych w węglowodory aromatyczne
aromatyzacjaotrzymywanie benzenu, fenolu
aromatyzacjanadanie aromatu
AROMATYZACJAnasycanie np. win (czegoś) substancjami zapachowymi