Hasło:

armator

HasłoOkreślenie hasła
armatorwłaściciel statku
armatoreksploatuje statek
armatorwłaściciel floty
armatorzarabia na statkach
armatordawniej osoba uzbrajająca statek na własny koszt
armatorzawiera umowę z frachtującym
armatoreksploatuje statek handlowy
armatorz flotą
armatorużytkownik statku
armatorten, kto eksploatuje statek
armatorzatrudni kapitana i załogę statku
armatorstateczny człowiek
armatornie musi być właścicielem statku
ARMATORwłaściciel statków
ARMATOReksploatator statku