Hasło:

arachne

HasłoOkreślenie hasła
Arachnemitologiczna tkaczka
Arachnew mitologii greckiej kobieta, która ośmieliła się rywalizować z Ateną w sztuce tkactwa
Arachnecórka Idmona z Kolofonu, zamieniona przez Atenę w pająka
Arachnemaszyna do wyrobu włóknin przeszywanych
Arachnewłóknina przeszywana
Arachnehafciarka i prządka z Lydii
Arachnemityczna tkaczka zamieniona w pająka.
Arachnecórka farbiarza Idmona z Kolofonu w Lidii, tkaczka artystycznych obrazów
ARACHNEmityczna (grecka) tkaczka zamieniona w pająka