Hasło: arachne

HasłoOkreślenie hasła
Arachne

mitologiczna tkaczka

Arachne

w mitologii greckiej kobieta, która ośmieliła się rywalizować z Ateną w sztuce tkactwa

Arachne

córka Idmona z Kolofonu, zamieniona przez Atenę w pająka

Arachne
maszyna do wyrobu włóknin przeszywanych
Arachne
włóknina przeszywana
Arachnehafciarka i prządka z Lydii
Arachnemityczna tkaczka zamieniona w pająka.
Arachnecórka farbiarza Idmona z Kolofonu w Lidii, tkaczka artystycznych obrazów
ARACHNEmityczna (grecka) tkaczka zamieniona w pająka