Hasło:

apsyda

HasłoOkreślenie hasła
apsydazamyka prezbiterium
apsydapomieszczenie w kościele, najczęściej półkoliste lub wieloboczne, zamykające prezbiterium lub nawę
apsydapunkty największego przybliżenia i największego oddalenia orbity jednego ciała niebieskiego względem drugiego, centralnego, np. Księżyca względem Ziemi (perigeum i apogeum), Ziemi względem Słońca (perihelium i aphelium)
apsydazamyka nawę
apsydanisza zamykająca nawę
apsydaabsyda
apsydaNisza,najczęściej sklepiona,stanowiąca w kościołach zamknięcie prezbiterium lub naw.
apsydaapsydiola
APSYDAabsyda; półokrągłe zakończenie kościelnej nawy lub prezbiterium.
apsydapomieszczenie w kościele zamykające nawę.