Hasło:

animator

HasłoOkreślenie hasła
animatorporusza kukiełkami
animatorożywia lalki w teatrze
animatorpracuje nad kreskówką
animatorrysownik
animatoraktywizator imprez lub lalek
animatorteatralny lalkarz
animatorzachęca, pobudza do działania
animatormanipuluje kukiełkami
animatormotor, ojciec duchowy, spiritus movens
animatorinnowator, nowator, pionier, prekursor
animatorkreator, założyciel, sprawca, ojciec, duch
animatorwnioskodawca, promotor, autor, twórca
animatorinspirator, inicjator, pomysłodawca, projektodawca
ANIMATORtwórca filmu rysunkowego
ANIMATORinspirator
ANIMATORporusza lalkami w teatrze kukiełkowym