Hasło:

anafora

HasłoOkreślenie hasła
anaforafigura stylistyczna
anaforarozpoczynanie tym samym wyrazem kolejnych wersów
anaforapowtórzenie tego samego wyrazu na początku kolejnych zdań lub wersów
anaforaepanafora
anaforaw liturgii kościołów wschodnich wielka modlitwa eucharystyczna, odpowiednik rzymskiego kanonu mszalnego
anaforarodzaj powtórzenia, figura stylistyczna stosowana w poezji
ANAFORAfigura stylistyczna, powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań.