Hasło:

akcesja

HasłoOkreślenie hasła
akcesjawzięcie udziału w czymś
akcesjaprzyjmowanie i rejestrowanie książek i czasopism wpływających do biblioteki
akcesjaprzyłączenie
akcesjawstępna rejestracja nabytków bibliotecznych
akcesjaprzystąpienie
akcesjaksięga wpływów do biblioteki
akcesjasygnatura
akcesjaakces, gotowość lub zgłoszenie członkostwa
akcesjazgłoszenie udziału