Hasło:

agrocenoza

HasłoOkreślenie hasła
agrocenozazespół organizmów roślinnych i zwierzęcych ukształtowany w wyniku działalności rolniczej człowieka
agrocenozazstuczny układ ekologiczny wytworzony przez człowieka
agrocenozabiocenoza pola uprawnego