Hasło:

act

HasłoOkreślenie hasła
actangielska ustawa
actustawa w Wielkiej Brytanii
actnazwa ustawy w Wielkiej Brytanii
actustawa w Anglii
actustawa w GB
actbill przyjęty przez Izbę Gmin i Lordów