Hasło:

acebutolol

HasłoOkreślenie hasła
acebutolollek przeciwnadciśnieniowy
acebutololstosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorobie niedokrwiennej serca i zaburzeniach rytmu serca