Hasło:

żelazna

HasłoOkreślenie hasła
żelazna... droga, dawniej linia kolejowa
żelazna... kurtyna, dodatkowa kurtyna zabezpieczająca widownię przed pożarem
żelaznadyscyplina, konsekwencja, logika
żelazna... Brama, przełomowa dolina Dunaju na granicy Rumunii i Serbii
żelazna... Gwardia, faszystowska organizacja rumuńska; utworzona 1930
żelazna... korona, diadem koronacyjny królów longobardzkich