Hasło:

łajdactwo

HasłoOkreślenie hasła
łajdactwołotrostwo
łajdactwosprawka szubrawca;łotrostwo
łajdactwobezeceństwo przestarzale
łajdactwoniecny postępek, szubrawstwo, draństwo
łajdactwoświństwo, podłość, nieuczciwość
łajdactwogałgaństwo, łobuzerstwo, szelmostwo
łajdactwonikczemność, podłostka, występek
łajdactwogrzech, przewina, sprawka
łajdactwoniegodziwość, zuchwalstwo
łajdactwowulg. skurwysyństwo
łajdactwozberezeństwo
łajdactwocios poniżej pasa
łajdactwołajdacy, dranie, draństwo
łajdactwołobuzeria, łobuzerka, hołota
łajdactwochuliganeria, bydło, motłoch
łajdactwotłuszcza, dzicz, tałatajstwo
łajdactwoprostactwo, barachło, hałastra
łajdactwoludziska, szumowiny, menelstwo
łajdactwolumpy, męty
łajdactwogałganeria, pospólstwo
łajdactwoposp. swołocz, żulia