Hasła do definicji:

gnuśność

HasłoOkreślenie hasła
rozleniwieniegnuśność
nygusostwognuśność, bezczynność
OSPAŁOŚĆociężałość, gnuśność
opieszałośćgnuśność, rozlazłość
APATIAospałość, gnuśność
śpiączkapasywizm, pasywność, gnuśność
safandulstwonieudacznictwo, ofermowatość, gnuśność
marazmrezygnacja, gnuśność, bierność
stagnacjadrętwota, apatia, gnuśność
zastójbezwład, gnuśność, impas
ociężałośćciężkość, flegmatyczność, gnuśność
nieruchliwośćślamazarność, apatyczność, gnuśność
inercjaapatia, gnuśność, marazm
próżniactwopasożytnictwo, gnuśność, nygusostwo
rozlazłośćgnuśność, ślamazarność, niemrawość
immobilizmgnuśność, apatia, marazm
letargbezczynność, bezwład, gnuśność
niemrawośćapatyczność, powolność, gnuśność
ospałośćgnuśność, ślamazarność, niemrawość
letargdrętwota, skostnienie, gnuśność
nieróbstwoospałość, gnuśność, łazikostwo
markieranctwodawn. nieróbstwo, pasożytnictwo, gnuśność
bezwolnośćniemoc, apatia, gnuśność, marazm
apatiabezsilność, pasywizm, pasywność, gnuśność
lenistwoopieszałość, gnuśność, nieróbstwo, próżniactwo
rozmamłaniepot. gnuśność, ślamazarność, niemrawość
bezczynnośćimpotencja, gnuśność, apatia, marazm
APATIAzobojętnienie, zniechęcenie, przygnębienie, gnuśność
rozmemłaniepot. gnuśność, ślamazarność, niemrawość
bezwładnośćapatia, gnuśność, marazm, bezruch, bezczynność
beznadziejaapatia, gnuśność, pasywność, pasywizm, rezygnacja