Hasła do definicji:

działalność

HasłoOkreślenie hasła
INICJATYWAdziałalność
oddziaływaniedziałalność
wpływdziałalność
roladziałalność
BANDYTYZMdziałalność zbrodnicza
pracadziałalność człowieka
donosicielstwodziałalność kapusia
pracadziałalność zespołowa
agitacjadziałalność propagatora
trudpraca, działalność
procederdziałalność, zachowanie
czynnośćfunkcjonowanie, działalność
wytwórczośćdziałalność produkcyjna
działaniedziałalność, zajęcie
nowatorstwodziałalność nowatorska
PEDAGOGIKAdziałalność wychowawcza
łupiestwodziałalność zbójców
racjonalizatorstwodziałalność racjonalizatorska
zajęciedziałalność, aktywność
donosicielstwodziałalność donosiciela
współpracawspólnie prowadzona działalność
zasługadziałalność godna uznania
ruchdziałalność, aktywność, praca
konspirowaćprowadzić działalność podziemną
misjonarstwoapostolstwo, działalność misjonarzy
politykowaćuprawiać działalność poltyczną
politykierstwonegatywna działalność polityczna
offniekomercyjna działalność artystyczna
robotarobótka, praca, działalność
pracarobota, działalność, aktywność
kupiectwogeszeft, działalność gospodarcza
sekciarstwodziałalność sekt religijnych
tkactwodziałalność na osnowie
twórczośćdziałalność, praca, produkcja
konspiratorstwodziałalność tajnej organizacji
tkactwodziałalność na krosnach
podziemienielegalna, zakonspirowana działalność
specsłużbyprowadzą działalność wywiadowczą
misjedziałalność św.Pawła
egzaracjażłobiąca działalność lodowca
paraliżowaćhamować czyjąś działalność
bizneshandel, geszeft, działalność gospodarcza
deficytowośćdziałalność nie przynosząca zysków
ewangeliadoktryna i działalność Jezusa
interespot. sklep, działalność gospodarcza
aktywnośćdziałalność, zachowanie, praca, funkcjonowanie
misjonarzduchowny prowadzący działalność misyjną
apostolstwodziałalność apostolska, posłannictwo, misja
prowokacjapodstępna działalność tajnych agentów
biznesmenmenedżer prowadzący własną działalność