Hasła do definicji:

debata

HasłoOkreślenie hasła
dyskusdebata
naradadebata
OBRADYdebata
dysputadebata, scysja
konwersacjadyskusja, debata
obradysejmowa debata
dialogdebata, dyskurs, rozprawa
rozmowadialog, dyskusja, debata
kontrowersjapolemika, dyskusja, debata
dyskusjadebata, dialog, obrady
polemikadebata, dyskusja, dysputa
przetargdebata, dyskusja, dysputa
obradysympozjum, debata, dyskusja
rozprawadebata, dyskusja, dyskurs