Hasło do krzyżówki:

dawna miara pojemności achtel

HasłoOkreślenie hasła
ośminadawna miara pojemności; achtel
ósmakdawna miara objętości, achtel
wierteldawna miara pojemności ciał sypkich
ośminadawna rosyjska miara pojemności równa 32 garcom
kilolitrmiara pojemności 1000 litrów
pintangielska miara pojemności i objętości
artabairańska miara pojemności równa 66 litrów