Hasła do definicji:

dźwięczność

HasłoOkreślenie hasła
BRZMIENIEdźwięczność
śpiewnośćmelodyjność, dźwięczność
melodyjnośćśpiewność, dźwięczność, harmonijność
kryształowośćo głosie; dźwięczność
jasnośćo dźwięku; dźwięczność, klarowność, czystość
klarownośćo dźwięku; dźwięczność, czystość (brzmienia)
brzmieniecałokształt odbieranego wrażenia dźwiękowego, dźwięczność, rozległość, donośność dźwięku (głosu)