Hasła do definicji:

bombardowanie

HasłoOkreślenie hasła
nalotbombardowanie
NALOTbombardowanie lotnicze
męczenieprośbami; niepokojenie, tyranizowanie, bombardowanie
katodoluminescencjaluminescencja spowodowana przez bombardowanie elektronami
elektronoluminescencjaluminescencja spowodowana przez bombardowanie elektronami
napaśćinwazja, wtargnięcie, interwencja, obstrzał, ostrzał, bombardowanie
elektronoluminoforysubstancje świecące w wyniku wzbudz. przez bombardowanie elektronami
katodoluminoforsubstancja świecąca w wyniku wzbudz. przez bombardowanie elektronami
katodoluminoforysubstancje świecące w wyniku wzbudz. przez bombardowanie elektronami
elektronoluminoforsubstancja świecąca w wyniku wzbudz. przez bombardowanie elektronami