bogini sadów
hasło do krzyżówki

  • Znaleźliśmy 26 haseł określenia "bogini sadów"
  • Trafność najlepszego hasła: 10/10
HasłoOkreślenie hasła
Pomonabogini sadów
POMONArzymska bogini sadów.
owoceplony sadów
kontrowersjarozbieżność sądów
owoceplony z sadów
pieniactwozamiłowanie do sądów
zimówekmotyl, szkodnik sadów
asercjawłaściwość sądów twierdzących
urodzajzbiór z sadów
omawianiewyrażanie sądów nad czymś
Priapopiekun sadów i winnic
ambisentencjapsych. przedstawianie dwóch sprzecznych sadów
sądownictwoogół sądów sprawujących wymiar sprawiedliwości
Trześniówkaszkodnik sadów wiśniowych i czereśniowych
Priapw mitologii greckiej opiekun sadów
nieurodzajzłe zbiory z pól, sadów
procesdziałalność sądów zdążająca do wymierzenia sprawiedliwości
BRUDNICA NIEPARKAmotyl nocny, szkodnik lasów i sadów
dedukcjadawn. wyprowadzanie sądów szczegółowych z sądów ogól.
brudnicowaterodzina motyli nocnych, szkodniki lasów i sadów
bazylikaw staroż. Grecji budowla urzędowa do przeprowadzania sądów i zebrań publ.
asercjaprzekonanie, przeświadczenie towarzyszące sądom wydanym, w odróżnieniu od sądów pomyślanych tylko
aperepowaniespostrzeganie ze zrozumieniem wiążące treść nowych spostrzeżeń z zasobem posiadanych wyobrażeń, sądów, pojęć
epocheu starożytnych sceptyków powstrzymanie się od wypowiadania sądów; odmowa stwierdzenia czegoś lub zaprzeczenia czemuś
koherencjateoria filozoficzna, w myśl której prawdziwość sądu polega na jego niesprzeczności względem sądów uprzednio przyjętych
pamięćzdolność umysłu do przyswajania, utrwalania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, sądów, widzianych miejsc, osób i zdarzeń