Hasła do definicji:

bieda

HasłoOkreślenie hasła
niepowodzeniebieda
biedkabieda
ubóstwobieda
niedolabieda
złobieda
ubóstwobieda, niedostatek
niedolaniepomyślność, bieda
niedolabieda, niepowodzenie
mizeractwobieda ubóstwo
dwukółkabiedka, bieda
nędzaskrajna bieda
niedostatekbieda, nędza
mizeriapotocznie bieda
UbożyznaBieda dawniej
nędzawielka bieda
nędzabieda do potęgi
ubóstwobieda aż piszczy
NIEDOSTATEKubóstwo, bieda, niezamożność
nędzabieda aż piszczy
niezamożnośćbieda, niedostatek, nędza
ledwoz wielką biedą
bryndzapot. bieda, nędza
UBÓSTWObieda, niedostatek (nędza)
skweresbieda, kłopot, kram
nędzaskrajna bieda, ubóstwo
ledwiez wielką biedą
ubóstwomało czegoś, bieda
niedostatekbieda aż piszczy
mizeriabieda aż piszczy
zubożeniebieda, ubóstwo, niedostatek
mortuspot. bieda aż piszczy
NĘDZAwielkie ubóstwo, bieda, niedostatek
pasztetprzen. kabała, kwiatek, bieda
zubożeniemortus, bieda z nędzą
ubóstwomortus, bieda z nędzą
biedkabieda, prymitywny pojazd dwukołowy jednokonny
klopspotocznie; bieda, klęska, wpadka, wsypa, przegrana
niedolazłe położenie, zły los, bieda, niepowodzenie
niedostatekbieda z nędzą, brak środków do życia
mizeriabieda z nędzą, brak środków do życia