Hasła do definicji:

ansa

HasłoOkreślenie hasła
urazaansa
żalansa
żalansa, niechęć
pretensjaprzestarzale ; ansa
urazniechęć,ansa
urazaansa, niechęć
niechęćansa, wrogość
urazaansa, pretensja
zadraprzen. ansa, animozja
uprzedzenienieżyczliwość, wrogość, ansa
odrazaansa, resentyment, nieprzychylność
cierńw przenośni : żal, niechęć, ansa
awersjaidiosynkrazja, ansa, resentyment, nieżyczliwość, nieprzychylność
animozjażal, antypatia, rozżalenie, pretensja, ansa, ansy, anse