Hasła do definicji:

ansa, niechęć

HasłoOkreślenie hasła
żalansa, niechęć
urazniechęć,ansa
urazaansa, niechęć
cierńw przenośni : żal, niechęć, ansa
urazaansa
żalansa
pretensjaprzestarzale ; ansa
niechęćansa, wrogość
urazaansa, pretensja
zadraprzen. ansa, animozja
uprzedzenienieżyczliwość, wrogość, ansa
odrazaansa, resentyment, nieprzychylność
awersjaidiosynkrazja, ansa, resentyment, nieżyczliwość, nieprzychylność
animozjażal, antypatia, rozżalenie, pretensja, ansa, ansy, anse