Hasło do krzyżówki:

aktywista

HasłoOkreślenie hasła
działaczaktywista
ideowiecidealista, aktywista
DZIAŁACZaktywista (społecznik)
członekaktywista, kółkowicz, kółkowiec
AGITATORaktywista zajmujący się zjednywaniem stronników
komsomolecmłodzieżowy aktywista z Kraju Rad