Hasła do definicji:

Andreas, (Cellarius, Kehler), żył w XVIIw., geograf holenderski, autor szczegółowego opisu Polski

HasłoOkreślenie hasła
KellerAndreas, (Cellarius, Kehler), żył w XVIIw., geograf holenderski, autor szczegółowego opisu Polski
KehlerAndreas, (Keller, Cellarius), żył w XVIIw., geograf holenderski, autor szczegółowego opisu Polski
CellariusAndreas, (Keller, Kehler), żył w XVIIw., geograf holenderski, autor szczegółowego opisu Polski