Hasła do definicji:

zwrócić komuś uwagę

HasłoOkreślenie hasła
upomniećzwrócić komuś uwagę
uwypuklićzwrócić komuś uwagę
uwyraźnićzwrócić komuś uwagę
uwydatnićuwyraźnić, zwrócić komuś uwagę
ostrzeczwrócić komuś uwagę na niebezpieczeństwo
napomniećuczynić komuś wymówki, zwrócić komuś uwagę
ostrzegaćzwrócić komuś uwagę na na niebezpieczeństwo
wyakcentowaćzaznaczyć z naciskiem, zwrócić komuś uwagę
zaakcentowaćdać czemuś wyraz, zwrócić komuś uwagę
nagadaćzwrócić komuś uwagę: dogadać, przygadać, upomnieć, pouczyć
nagadaćzwrócić komuś uwagę: zbesztać, połajać, wyłajać, złajać
wskazaćzwrócić komuś uwagę, wysunąć na pierwszy plan
pouczyćzwrócić komuś uwagę, zalecić, dać komuś radę