Hasła do definicji:

zwolennik wiary w Boga jedynego

HasłoOkreślenie hasła
TEISTAzwolennik wiary w Boga jedynego
teistazwolennik poglądu uznającego istnienie jedynego Boga.
Iśwaraw Hinduizmie nazwa jedynego prawdziwego Boga
ISLAMreligia uznająca Mahometa za jedynego Boga
teizmpogląd uznający istnienie jedynego Boga poza i ponad przyrodą