Hasła do definicji:

zwerbować, ugadać, przejednać

HasłoOkreślenie hasła
pozyskaćzwerbować, ugadać, przejednać
ująćuwieść, ugadać, przejednać
zjednaćskokietować, zwerbować, ugadać
zyskaćnp. zwolenników: skokietować, zwerbować, ugadać
zwabićzwerbować, przejednać, przekabacić
przywabićzwerbować, przejednać, przekabacić
przyciągnąćskokietować, zwerbować, przejednać