Hasła do definicji:

znikczemniały , niegodziwy , niegodny