Hasła do definicji:

znaleźć, odnaleźć wzrokiem

HasłoOkreślenie hasła
wypatrzyćznaleźć, odnaleźć wzrokiem
pochwycićzarejestrować, odnaleźć wzrokiem
poznaćodnaleźć wzrokiem, rozpoznać, zidentyfikować
ujrzećdopatrzyć się, odnaleźć wzrokiem
zauważyćdosięgnąć wzrokiem, odnaleźć wzrokiem
zaobserwowaćdopatrzyć się, odnaleźć wzrokiem
zobaczyćdopatrzyć się, odnaleźć wzrokiem
rozróżnićodnaleźć wzrokiem, rozpoznać, dostrzec
rozeznaćdojrzeć, przyuważyć, odnaleźć wzrokiem
przyuważyćpot. wychwytać, odnaleźć wzrokiem
dojrzećodnaleźć wzrokiem; spostrzec, zoczyć, zauważyć
zoczyćuchwycić, dopatrzyć się, odnaleźć wzrokiem
dojrzećodnaleźć wzrokiem; przyuważyć, odnotować, wypatrzyć
uchwycićodnaleźć np. wzrokiem, odnaleźć np. słuchem
dostrzecwychwytać, dopatrzyć się, dosięgnąć (odnaleźć) wzrokiem
schwycićodnaleźć np. wzrokiem uchwycić, wychwycić, wychwytać
spostrzecdopatrzyć się, odnaleźć kogoś wzrokiem, odnaleźć coś wzrokiem
wykryćodszukać, odnaleźć, znaleźć
natrafićtrafić, znaleźć, odnaleźć
namierzyćzlokalizować, znaleźć, odnaleźć
poszukaćpostarać się znaleźć coś, odnaleźć kogoś