Hasła do definicji:

zhierarchizować, posortować, przesortować

HasłoOkreślenie hasła
uszeregowaćzhierarchizować, posortować, przesortować
posegregowaćzhierarchizować, podzielić, posortować
uschematyzowaćuhierarchizować, zhierarchizować, posortować
poklasyfikowaćposortować, przesortować, rozsortować
pogrupowaćposegregować, posortować, przesortować
rozsortowaćprzesortować, posortować, pogrupować
uporządkowaćzhierarchizować, podzielić, przesortować
usystematyzowaćposortować, przesortować, rozsortować
ugrupowaćposegregować, posortować, przesortować
zhierarchizowaćzgrupować, posortować, przesortować
zgrupowaćposortować, przesortować, rozsortować
poszufladkowaćpot. posortować, przesortować, rozsortować