Hasło do krzyżówki:

zgrubienie kości młodych koni

HasłoOkreślenie hasła
nakostniaktwarde zgrubienie kości występujące u młodych koni na przednich kończynach
kostkazgrubienie kości np. strzałkowej
guzkuliste zgrubienie na powierzchni kości