Hasła do definicji:

zgięcie, zagięcie

HasłoOkreślenie hasła
przegięciezgięcie, zagięcie
wygięciekrzywizna, zagięcie, zgięcie
łukzgięcie
SKRZYWIENIEzgięcie czegoś
załamaniewygięcie, zgięcie
zakrzywieniezgięcie, łuk
zagięciezgięcie, załamek, załamanie
załomzgięcie, załamanie, uskok
SKRZYWIENIEzgięcie np. kręgosłupa
kolanozakręt, skręt, zgięcie
zakolezgięcie, krzywizna, wygięcie
odkształceniewykrzywienie, zgięcie, wygięcie
przodozgięciezgięcie trzonu macicy ku przodowi