Hasła do definicji:

zgłosić sprzeciw, postawić weto, pokazać komuś figę