Hasła do definicji:

zesłaniec, zesłany

HasłoOkreślenie hasła
repatriantzesłaniec, zesłany
tułaczzesłaniec, zesłany
deportowanyzesłaniec, zesłany
wysiedlenieczesłaniec, zesłany, deportowany
ekspatriantzesłaniec, zesłany, deportowany
katorżnikhistorycznie: zesłaniec, zesłany, kajdaniarz
banitahistorycznie; azylant, tułacz, zesłaniec, zesłany, ekspatriant
wygnanieczesłany, deportowany
wysiedlonyzesłany, deportowany
zesłanieczesłany, wygnaniec, wysiedleniec
sybirakzesłany w głąb Rosji
Napoleoncesarz zesłany na Elbę
KATORŻNIKwięzień zesłany na ciężkie roboty
opatrznościowyczłowiek jakby umuślnie zesłany przez opatrzność dla kierowania jakimiś sprawami
BiesiekierskiJulian, 1839-1910, polski pisarz, za udział w powst. styczniowym zesłany na Syberię
NapoleonI Bonaparte, po klęsce pod Waterloo zmuszony do abdykacji, zesłany na Wyspę Św. Heleny, gdzie zmarł
JoachazSyn Jozjasza i król Judy w 609 r. przed Chr., zdetronizowany i zesłany na wygnanie do Egiptu przez faraona Neko.
Kalinowski1855-63 oficer w wojsku rosyjskim, 1863 kierował powstaniem na Litwie, 1864-74 zesłany na katorgę, 1868 zwolniony, uczestniczył w wyprawach B. Dybowskiego, 1877 wstąpił do zakonu karmelitów bosych, 1983 beatyfikowany