Hasła do definicji:

zerwać z czymś

HasłoOkreślenie hasła
odstępowaćzerwać z czymś
zarzucićskończyć z czymś, zerwać z czymś
odzieraćzerwać coś z kogoś
pozrywaćrozstać się, rozejść się, zerwać z
przedłożyćwystępować z czymś
obytyoswojony z czymś
odnieśćpowiązać z czymś
przedkładaćwystępować z czymś
wysuwaćwystępować z czymś
przeciwstawnysprzeczny z czymś
paraz czymś drugim
odnosićpowiązać z czymś
odniesienieporównanie z czymś
oswajaćzapoznawać z czymś
oblatanyobeznany z czymś
SECESJAzerwanie z czymś
rozprzestrzenićzaznajomić z czymś
zgłaszaćwystępować z czymś
nieadekwatnyniezgodny z czymś
oględnyliczący się z czymś
dotyczyćmieć z czymś związek
odbiecrozminąć się z czymś
roztoczyćprzybliżyć, wystąpić z czymś
rozprzestrzeniaćumiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś
odnośniew porównaniu z czymś
powiązaniezwiązek czegoś z czymś
zademonstrowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
przedłożyćwysunąć, wystąpić z czymś
koligaceniespowinowacanie kogoś z czymś
chlapnąćlapnąć, wyskoczyć z czymś
wywalićpożegnać się z czymś
upowszechniaćtransmitować, zaznajamiać z czymś
niezależniebez związku z czymś
zgłosićwnieść, wystąpić z czymś
odbiegnąćrozminąć się z czymś
szerzyćroztaczać, zaznajamiać z czymś
zamanifestowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
przeczyćstanowić kontrast z czymś
przeszarżowaćpot. przesadzić z czymś
usłyszećzapoznać się z czymś