Hasła do definicji:

zerwać z czymś

HasłoOkreślenie hasła
odstępowaćzerwać z czymś
odstąpićzerwać z czymś
zarzucićskończyć z czymś, zerwać z czymś
odrzećzerwać coś z czegoś
odzieraćzerwać coś z kogoś
pozrywaćrozstać się, rozejść się, zerwać z
rzucićzerwać z kimś, rozstać się z kimś
zgłaszaćwystępować z czymś
odnieśćpowiązać z czymś
nieadekwatnyniezgodny z czymś
odniesienieporównanie z czymś
przedłożyćwystępować z czymś
wysuwaćwystępować z czymś
rozsiaćzaznajomić z czymś
przeciwstawnysprzeczny z czymś
odnosićpowiązać z czymś
przeciwnyniezgodny z czymś
oswajaćzapoznawać z czymś
SECESJAzerwanie z czymś
rozprzestrzenićzaznajomić z czymś
przedkładaćwystępować z czymś
paraz czymś drugim
obytyoswojony z czymś
oswoićzapoznawać z czymś
nierównynieidentyczny z czymś
oblatanyobeznany z czymś
lekceważyćbojkotować, igrać (z czymś)
zademonstrowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
rozprzestrzeniaćumiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś
odbiegnąćrozminąć się z czymś
usłyszećzapoznać się z czymś
szerzyćroztaczać, zaznajamiać z czymś
wywalićpożegnać się z czymś
odnośniew porównaniu z czymś
upowszechniaćtransmitować, zaznajamiać z czymś
odbiecrozminąć się z czymś
propagowaćroztaczać , zaznajamiać z czymś
przedłożyćwysunąć, wystąpić z czymś
majtaćrzucać czymś z rozmachem
zamanifestowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
przeczyćstanowić kontrast z czymś
koligaceniespowinowacanie kogoś z czymś
przeszarżowaćpot. przesadzić z czymś
roztoczyćprzybliżyć, wystąpić z czymś
dotyczyćmieć z czymś związek
oględnyliczący się z czymś
powiązaniezwiązek czegoś z czymś
chlapnąćlapnąć , wyskoczyć z czymś
niezależniebez związku z czymś
pomieszaćpomylić coś z czymś