Hasła do definicji:

zerwać coś z kogoś

HasłoOkreślenie hasła
odzieraćzerwać coś z kogoś
podziwiaćpatrzeć na kogoś, coś z podziwem
opróżnićusuwać kogoś lub coś z czegoś
potrącaćz lekka uderzyć kogoś lub coś
potrącićz lekka uderzyć kogoś lub coś
opróżniaćusuwać kogoś lub coś z czegoś
podchwycićchwycić kogoś, coś od spodu, z dołu
kompromitowaćściągać (zrzucać) coś lub kogoś z piedestału
podchwytywaćchwycić kogoś, coś od spodu, z dołu
pakowaćwsadzać, wpychać coś, kogoś gdzieś z trudem
obdzieraćzdzierać, zrywać ściągać coś z kogoś lub czegoś
unicestwićzgładzić coś z powierzchni ziemi, zgładzić kogoś z powierzchni ziemi
unicestwićzetrzeć coś z powierzchni ziemi, zetrzeć kogoś z powierzchni ziemi
unicestwićznieść coś z powierzchni ziemi, znieść kogoś z powierzchni ziemi
drwićkpinkować, żartować z czegoś lub kogoś, gwizdać na coś lub kogo
dozorowaćnie spuszczać czegoś z oka, mieć (baczne) oko na coś (kogoś)
oprowadzaćprowadząc kogoś z miejsca na miejsce pokazywać mu coś, udzielając objaśnień
dotyczyćmieć coś wspólnego z czymś (kimś), stosować się do czegoś (kogoś)
oprowadzićprowadząc kogoś z miejsca na miejsce pokazywać mu coś, udzielając objaśnień
gwizdaćw przenośni; mieć coś lub kogoś w nosie, nic sobie nie robić z
gwizdaniew przenośni; mieć coś lub kogoś w nosie, nic sobie nie robić z
apologizowaćwystępować z apologią kogoś lub czegoś, wychwalać kogoś lub coś, bronić przed zarzutami, usprawiedliwiać