Hasła do definicji:

zbędne obciążenie

HasłoOkreślenie hasła
BALASTzbędne obciążenie
balastzbędne lub niezbędne obciążenie
ładunekobciążenie, balast
balastobciążenie statku
opodatkowanieobciążenie obywatela
balastdodatkowe obciążenie
dociążeniedodatkowe obciążenie
przyłożenieprzygniecenie, obciążenie
balastdodatkowe obciążenie statku
udźwigdopuszczalne obciążenie pojazdu
ciężarbalast, obciążenie, brzemię, garb
balastobciążenie wyrzucane z balonu
OBARCZENIEobciążenie kogoś jakimś obowiązkiem
podporapionowy element przenoszący obciążenie
UDŹWIGnajwiększe dopuszczalne obciążenie pojazdu
balastobciążenie, obciążnik, ciężarek, przycisk
nośnośćmaksymalne dopuszczalne obciążenie, np.statku
ruadaobciążenie tyłów nart przy wykonywaniu krystianii
ruadaobciążenie tyłów nart przy ewolucji narciarskiej
NOŚNOŚĆnajwiększe dopuszczalne obciążenie np. mostu, środków transportowych
wiązarprzenosi na ścianę budynku obciążenie dachu czy parcie wiatru
pendentpas zakładany przez ramię i pierś, równoważący obciążenie bronią boczną
brzemięw przenośni; obciążenie, kula u nogi, kamień młyński (u szyi)