Hasła do definicji:

zaznajomić z czymś, rozszerzyć zasięg czegoś

HasłoOkreślenie hasła
spopularyzowaćzaznajomić z czymś, rozszerzyć zasięg czegoś
wypromowaćzaznajomić z czymś, rozszerzyć zasięg czegoś
popularyzowaćrozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś
rozpowszechnićrozszerzyć zasięg czegoś
rozprzestrzenićrozszerzyć zasięg czegoś
umasowićrozszerzyć zasięg czegoś
upowszechnićrozszerzyć zasięg czegoś
rozpropagowaćrozprzestrzenić, rozszerzyć zasięg czegoś