Hasła do definicji:

zasmolić, zapaskudzić, umazać

HasłoOkreślenie hasła
utaplaćzasmolić, zapaskudzić, umazać
zapapraćzasmolić, zapaskudzić, umazać
poplamićzasmolić, zapaskudzić, poszargać
wysmarowaćwysmolić, zasmolić, zapaskudzić
usmarowaćpot. zasmolić, zapaskudzić, upaćkać
upaćkaćzapaskudzić, umazać, wymazać
wyświnićzapaskudzić, umazać, wymazać
wybrudzićzapaskudzić, umazać, wymazać
uszargaćwysmolić, zapaskudzić, umazać
zabrudzićzapaskudzić, umazać, wymazać
zaświnićzszargać, zapaskudzić, umazać
zababraćzapaskudzić, umazać, wymazać
wypapraćzapaskudzić, umazać, wymazać
ufajdaćzapaskudzić, umazać, wymazać