Hasła do definicji:

zapoznawać z czymś

HasłoOkreślenie hasła
oswajaćzapoznawać z czymś
prezentowaćzapoznawać, zaznajamiać kogoś z kimś
odnosićpowiązać z czymś
SECESJAzerwanie z czymś
przedłożyćwystępować z czymś
przeciwstawnysprzeczny z czymś
wysuwaćwystępować z czymś
oblatanyobeznany z czymś
obytyoswojony z czymś
przedkładaćwystępować z czymś
odniesienieporównanie z czymś
rozprzestrzenićzaznajomić z czymś
nieadekwatnyniezgodny z czymś
odnieśćpowiązać z czymś
zgłaszaćwystępować z czymś
paraz czymś drugim
odstępowaćzerwać z czymś
chlapnąćlapnąć, wyskoczyć z czymś
wywalićpożegnać się z czymś
powiązaniezwiązek czegoś z czymś
niezależniebez związku z czymś
zamanifestowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
koligaceniespowinowacanie kogoś z czymś
zgłosićwnieść, wystąpić z czymś
przeszarżowaćpot. przesadzić z czymś
przedłożyćwysunąć, wystąpić z czymś
szerzyćroztaczać, zaznajamiać z czymś
roztoczyćprzybliżyć, wystąpić z czymś
usłyszećzapoznać się z czymś
oględnyliczący się z czymś
przeczyćstanowić kontrast z czymś
odnośniew porównaniu z czymś
propagowaćroztaczać, zaznajamiać z czymś
odbiegnąćrozminąć się z czymś
zademonstrowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś
rozprzestrzeniaćumiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś
dotyczyćmieć z czymś związek
odbiecrozminąć się z czymś
upowszechniaćtransmitować, zaznajamiać z czymś
postępowaćobchodzić się z kimś, czymś