Hasła do definicji:

zapoznać się z czymś

HasłoOkreślenie hasła
usłyszećzapoznać się z czymś
prześledzićśledząc rozwój, historię czegoś zapoznać się z czymś, zbadać coś
przeczytaćczytając zapoznać się z treścią czegoś
oglądnąćprzypatrzyć się, zapoznać się, spojrzeć z uwagą
odczytywaćzapoznać sie z zapisem zarejestrowanym przez jakiś przyrząd
odczytaćzapoznać sie z zapisem zarejestrowanym przez jakiś przyrząd
odczytaćczytając zapoznać się z treścią napisu, tekstu, wynikiem obliczeń
odczytywaćczytając zapoznać się z treścią napisu, tekstu, wynikiem obliczeń
odbiegnąćrozminąć się z czymś
wywalićpożegnać się z czymś
odbiecrozminąć się z czymś
oględnyliczący się z czymś
nosićnie rozstawać się z czymś
przeczyćnie zgadzać się z czymś
postępowaćobchodzić się z kimś, czymś
porzucićrozstawać się z kimś lub czymś
napotkaćzetknąć się z kimś, czymś bezpośrednio
poradzićuporać się z kimś lub czymś
porzucaćrozstawać się z kimś lub czymś
potwierdzaćzgodzić się na coś, z czymś
POGARDAnieliczenie się z kimś (z czymś)
ROZBRATrozstanie się z czymś, porzucenie czegoś
pożegnaćrozstać się z kimś, z czymś
pierdyknąćwyskoczyć z czymś, wyrwać się z czymś
chlapnąćwyrwać się z czymś; wychlapać, wypaplać, wygadać
wypalićwyskoczyć z czymś, wyrwać się z czymś
korelowaćzgadzać się, iść z czymś w parze
SZARGANIEdaw. poniewieranie, obchodzenie się z czymś niedbale
chlapaćpospolicie; paplać, wyrywać się, wyskakiwać z czymś
postąpićobchodzić się z kimś, czymś w pewien sposób
przestrzegaćoglądać się na coś, liczyć się z czymś
przełknąćoswoić się z czymś, pogodzić się z czymś
zaakceptowaćoswoić się z czymś, przyjąć coś z rezygnacją
połknąćpogodzić się, podporządkować się, oswoić się z czymś
dotyczyćtyczyć (się), obejmować, mieć związek z czymś (kimś )
otwartyskłonny do zapoznania się z czymś, do dyskusji
wyeliminowaćpożegnać się z czymś, pożegnać się z kimś
przekładanieco czymś złożonym z wielu różnych. przeplatających się części
współbrzmiećprzen. odpowiadać, zgadzać się, iść z czymś w parze
rewanżodwzajemnienie się za coś czymś podobnym lub z nadwiązką