Hasła do definicji:

zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją

HasłoOkreślenie hasła
zatroskaniezaniepokojenie pogarszającą się sytuacją