Hasła do definicji:

zamiłowanie, sentyment

HasłoOkreślenie hasła
inklinacjazamiłowanie, sentyment
słabośćupodobanie, zamiłowanie, sentyment
temperamentzamiłowanie, sentyment, predylekcja
inklinacjachęć, zamiłowanie, sentyment
ciągotasentyment, upodobanie
uczuciezaangażowanie, sentyment
sentymentalizmsentymentalność, sentyment, czułostkowość
przechyłprzen. upodobanie, sentyment
sentymentalnośćsentymentalizm, sentyment, czułostkowość
sympatiaserdeczność, łaskawość, sentyment
skłonnośćsentyment, predylekcja, inklinacja
afektprzywiązanie, sentyment, feblik
zamiłowaniesentyment, predylekcja, inklinacja
przywiązaniewierność, przyjaźń, sentyment, uczucie