Hasło do krzyżówki:

zaleta moralna

HasłoOkreślenie hasła
cnotazaleta moralna
dnodegeneracja moralna
imperatywnorma moralna
skrupułwątpliwość moralna
zmazaskaza moralna
ujmaszkoda moralna
odwagasiła moralna
prometeizmpostawa moralna
pięknowysoka wartość moralna
imperatywnakaz, norma moralna
degrengoladazgnilizna (moralna), gangrena
ujmaszkodę moralną przynosi
przewagaliczebna, moralna, fizyczna
oparcieprzen. podpora moralna, finamsowa
jałowiznapustka intelektualna lub moralna
moralefason, kręgosłup, postawa moralna
ZMAZAskaza moralna, wada, wina
bagnozgnilizna (moralna), rozkład moralny
błotoprzen. zepsucie (moralne), zgnilizna (moralna)
SZKODAstrata materialna lub moralna; uszczerbek
tede, w konfucjanizmie - cnota, wartość moralna
majestatwzniosłość, moralna potęga nakazująca cześć, szacunek
dete, w konfucjanizmie - cnota, wartość moralna
degrengoladastan upadku, degeneracja moralna lub ruina finansowa
GANGRENAw przenośni upadek moralny, zepsucie, zgnilizna moralna
humanizmpostawa moralna uznająca człowieka za najwyższą wartość
katolicyzmdoktryna religijna, moralna i społeczna kościoła rzymskokatolickiego